Kosten diabetesmedicijnen vorig jaar met 19 procent omhoog

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse apotheken deelden vorig jaar aan bijna 910.000 mensen diabetesmedicatie uit, bijna 40.000 meer dan in 2021. De kosten namen zelfs met bijna 48 miljoen euro toe tot bijna 300 miljoen. Dat is dus dik 19 procent meer, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Van genoemde 910.000 mensen gebruikte 13 procent alleen insuline. Ruim twee derde gebruikte alleen een zogenoemd non-insuline antidiabeticum en bijna een op de vijf patiënten nam diabetesmedicatie uit beide groepen tot zich.