Kosten voor koningshuis stijgen; inkomen koning boven 1 miljoen

DEN HAAG (ANP) - De geraamde uitgaven voor het koninklijk huis stijgen in 2022 van 45,7 miljoen naar 48,2 miljoen euro, staat in de begroting van het koninklijk huis. Dat komt vooral door hogere lonen van de hofhouding en de indexering van de kosten. De uitkering die de leden van het koninklijk huis ontvangen, bedraagt in totaal 10,5 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan de bijna 8,9 miljoen euro die ervoor was gereserveerd in 2021. Het geld dat prinses Amalia in de staatskas terugstort, wordt verwerkt in de volgende begrotingen.

Koning Willem-Alexander ontvangt in totaal ruim 6,1 miljoen euro. Voor het eerst komt zijn persoonlijk inkomen iets boven de 1 miljoen euro uit: dat stijgt met 9000 euro van 998.000 dit jaar naar 1.007.000 euro in 2022. De andere 5,1 miljoen is om zijn directe personeel te betalen en bestemd voor materiële privé-uitgaven die wel te maken hebben met zijn functie.

Koningin Máxima ontvangt 400.000 euro als inkomen en 667.000 voor personele en materiële kosten.

Amalia

Voor prinses Amalia is 1,65 miljoen euro gereserveerd, waarvan 299.000 euro als inkomen. De beoogde troonopvolgster wordt 18 jaar op 7 december 2021. Ze meldde eerder dit jaar dat ze haar inkomen tot aan het eind van haar studie gaat terugstorten. Ook het andere deel - ruim 1,3 miljoen euro - voor personele en materiële uitgaven zal Amalia terugstorten "zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als beoogd troonopvolger", schrijft demissionair minister-president Mark Rutte in een toelichting.

Volgens Rutte worden de terug te storten bedragen in de begroting van het daaropvolgende jaar verwerkt. In de nieuwste begroting is te zien dat Amalia dit jaar 111.000 euro terugbetaalt, het bedrag waar zij die ene maand in 2021 als 18-jarige recht op heeft.

Beatrix

Prinses Beatrix ontvangt als afgetreden vorstin net iets meer dan haar oudste kleinkind: bijna 1,7 miljoen euro, waarvan 560.000 aan inkomen en 1,1 miljoen aan uitgaven voor personeel en materiële zaken.

Het grootste deel van de begroting voor het koninklijk huis - ruim 31,1 miljoen euro - is bestemd voor de functionele uitgaven voor koning Willem-Alexander. Vorig jaar was dat met bijna 30,5 miljoen iets lager. Het gaat om kosten die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap, zoals auto's, paarden en rijtuigen. Ook de gebruikskosten voor verschillende paleizen vallen hieronder, zoals verwarming en verlichting, en goederen die behoren tot de inventaris zoals tafellinnen en galakledij.