KPN: geen enkele leverancier kon klanten afluisteren

DEN HAAG (ANP) - KPN zegt dat klanten in het verleden niet zijn afgeluisterd en dat geen enkele leverancier van het telecombedrijf "ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde" toegang tot de netwerken en systemen had. Ook is er geen aftapinformatie ingezien. KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant dat een geheim intern rapport uit 2010 in handen heeft waaruit zou blijken dat het Chinese technologiebedrijf Huawei vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN.

KPN ontkent dat hier sprake van was. "Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier", staat in een reactie. De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet. "Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd."

KPN doet tot op de dag van vandaag dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder gelden voor alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

De Volkskrant schrijft dat Huawei onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren, waaronder die van ministers, de toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten. Huawei zegt zelf in een reactie in de krant dat het bedrijf afstand neemt van de geschetste situatie. "Huawei heeft te allen tijde onder de expliciete autorisatie van KPN gewerkt." De personen waar de krant naar verwijst, werkten volgens Huawei ter ondersteuning voor KPN, "wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst".