Kunstenbond: verdeling cultuurmiljoenen niet concreet genoeg

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) moet concreter zijn over hoe zij de extra miljoenen voor de culturele sector wil investeren. De Kunstenbond vindt dat de richting van de maandag gepresenteerde plannen wel klopt, maar dat de ze "niet voldoende zijn doordacht en uitgewerkt".

"Wat opvalt is dat er veel geld wordt gereserveerd voor bijvoorbeeld producenten, maar dat een afspraak of sturing over hoe dat geld daadwerkelijk bij de makers terechtkomt ontbreekt", zegt Peter van den Bunder van de vakbond voor mensen in creatieve beroepen tegen het ANP. "Dan mis je de scherpte die ze er als staatssecretaris best aan mee had kunnen geven."

Maandag werd bekend dat Uslu dit jaar nog 135 miljoen wil investeren in met name publiekscampagnes, de arbeidspositie van makers en het cultuuraanbod voor jongeren. Dat bedrag loopt in de komende jaren op tot 170 miljoen euro.

Omdat zelfstandigen tijdens de coronacrisis een flinke dreun hebben gekregen, maakt Uslu 10 miljoen vrij om het werkgevers makkelijker te maken om zzp'ers in dienst te nemen. Dat bedrag is te laag, stelt Van den Bunder. "Als taskforce en vakbond hebben wij al eerder aangeven dat er meer nodig is om die arbeidsmarkt weer gezond te maken. Een gezonde arbeidsmarkt is prioriteit nummer 1, en dat beseft de staatssecretaris, maar dat blijkt niet uit de brief. De ambitie is er wel, maar de uitwerking nog niet." Van den Bunder verwacht dat er richting Prinsjesdag meer duidelijk wordt over hoe de bedragen precies geïnvesteerd zullen worden.

Vanuit de sector zijn de eerste geluiden overigens overwegend positief, stelt van den Bunder. "Ze zijn allemaal enthousiast over het optreden van de staatssecretaris, maar ze zijn tegelijkertijd ook kritisch over het resultaat. Na zoveel maatregelen die de plank missloegen, is het nu wel: eerst zien dan geloven. Er heerst wantrouwen. "