Langer subsidie voor medisch specialisten die in loondienst gaan

DEN HAAG (ANP) - Vrij gevestigde medische specialisten kunnen nog tot en met volgend jaar een ton subsidie krijgen als ze bij hun zorginstelling overstappen in loondienst. Tussen 2015 en 2019 bestond deze regeling al en die wordt voortgezet, schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Daarvoor is 8 miljoen euro uitgetrokken, zodat tachtig specialisten er gebruik van kunnen maken. Het aandeel specialisten in loondienst stijgt al jaren licht, schrijft ze

De afgelopen vijf jaar hebben volgens de minister in totaal 474 vrij gevestigde medisch specialisten een beroep gedaan op subsidie. Doel van de regeling was om de financiële belemmeringen te verminderen voor de overstap.

Op de samenwerkingsverbanden van specialisten binnen ziekenhuizen is vaak kritiek, omdat deze bedrijven vaak betaald worden per medische handeling. Dat kan een verkeerde prikkel zijn om meer productie te draaien en mogelijk onnodige zorg te leveren, stelde onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat leidt tot hogere zorgkosten.

Sinds 2016 zijn er voor het eerst meer medisch specialisten in loondienst dan in vrije vestiging, schrijft de minister. Mogelijk komt dat doordat er meer vrouwelijke medisch specialisten zijn gekomen en die werken vaker in loondienst, aldus Van Ark. Ook zijn oudere specialisten, die relatief vaker vrijgevestigd waren, met pensioen gegaan.