Leden D66 scherpen klimaatdoel in verkiezingsprogramma aan

DEN HAAG (ANP) - D66 scherpt het klimaatdoel in zijn verkiezingsprogramma op aandringen van de leden verder aan. De partij wil nu dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 60 procent is gedaald ten opzichte van 1990. In het conceptprogramma was dat nog 55 procent.

D66 omarmt daarmee, net als eerder GroenLinks, de aangescherpte klimaatdoelstelling van het Europees Parlement. Het huidige klimaatbeleid, waar D66 de afgelopen jaren als coalitiepartij bij betrokken is geweest, mikt nog op een afname met 49 procent.

"Dit is een goede aanvulling van de leden", zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Hij stelt vast dat het verkiezingsprogramma nu aansluit bij de nieuwe en stevigere Europese klimaatambitie. "En dat is goed, omdat het onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties is om nu in actie te komen tegen de klimaatcrisis."

D66 wil de huidige CO2-belasting voor bedrijven verzwaren en pleit voor een extra heffing voor de industrie. Verder wil de partij het personenvervoer verduurzamen met nieuwe en verbeterde spoorverbindingen. Ook 's nachts moeten meer treinen gaan rijden.