Leden Forum voor Democratie stemmen over Baudet als partijleider

AMSTERDAM (ANP) - Thierry Baudet weet vrijdagavond om 18.00 uur of de leden van Forum voor Democratie hem als partijleider willen behouden. Ze kunnen zich vanaf donderdagavond 18.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur uitspreken over die vraag in een digitaal referendum. De uitslag ervan is bindend, zo werd donderdag gezegd op de website van de partij.

Als Baudet wint, zullen hij en Olaf Ephraïm, zijn bondgenoot in bestuur, een voordracht doen voor een nieuw bestuur. Ook komen zij dan met een voorstel voor een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als de leden zich niet achter Baudet scharen, trekt die zich terug uit het bestuur. De overige bestuursleden zullen dan een nieuw partijbestuur voordragen en een ledenvergadering organiseren, waar over het nieuwe bestuur kan worden gestemd. Het nieuwe bestuur zal zich dan ontfermen over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Binnen de partij is sprake van een conflict. Na mediaberichten over antisemitische WhatsAppberichten van leden van de jongerenbeweging van de partij, JFVD, brak intern ruzie uit. Baudet nam niet genoeg afstand van het gedrag van de jongerenclub en zou zelf ook antisemitische uitspraken hebben gedaan, zo stelde een groot deel van de partijtop. Daarop volgde een exodus: toen bleek dat Baudet toch niet terugtrad als lijsttrekker en partijleider, stapten veel prominenten uit de top van de partij op.

Iedereen die partijlid was op 29 november om 21.14 uur, het moment dat de ledenraadpleging werd aangekondigd, mag meestemmen. Leden die later zijn gekomen, zijn uitgesloten van deelname. Mensen die onlangs hun lidmaatschap hebben opgezegd maar wel contributie hebben betaald, mogen nog wel hun stem uitbrengen.

Alle leden die in aanmerking komen, krijgen een individuele uitnodigingsmail. Die bevat een unieke link waarmee gestemd kan worden. De partij zegt in BigPulse "een betrouwbaar internationaal opererend en gecertificeerd extern IT-bedrijf" te hebben gevonden om de ledenraadpleging te begeleiden. De uitslag wordt zo snel mogelijk na sluiting van de stembus vrijdagavond op sociale media gepubliceerd.