LTO: laat arbeidsmigranten negen maanden toe om te werken

DEN HAAG (ANP) - Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) moeten voor maximaal negen maanden werk worden toegelaten. Die oproep doet de boerenkoepel LTO Nederland in het Verkiezingsmanifest 2021. Volgens de koepel zijn de migranten nodig vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Voor seizoensarbeid zoals oogsten zijn binnen de EU te weinig mensen beschikbaar.

Het manifest is volgens LTO een uitnodiging aan politici, programmacommissies en andere stakeholders om met de koepelorganisatie en haar 35.000 leden het gesprek aan te gaan over de toekomst van de sector. LTO stelt dat de sector de afgelopen jaren is overspoeld met nieuwe visies, programma’s en blauwdrukken van 'hoe het moet’ en vraagt de politiek om niet met een nieuwe landbouwvisie te komen. "Verbind de huidige visies met daadkracht", is het verzoek van de sector.

"In het verkiezingsmanifest doet LTO voorstellen waarmee boer en tuinder een gedegen toekomst na kunnen streven. Met integraal en coherent beleid kunnen diverse maatschappelijke beleidsvraagstukken efficiënt worden gecombineerd en wordt boeren een duidelijk handelingsperspectief geboden. Dichtregelen tot achter te komma is niet de oplossing," aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland. "Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de bodem biedt, kunnen boeren en tuinders het landbouwsysteem robuuster maken ten aanzien van weersinvloeden, plagen en ziekten. Het huidige incoherente beleid is hier onvoldoende op ingericht."