Maatregelen Amsterdam om groei en overlast toerisme te beperken

AMSTERDAM (ANP) - Het college van B en W van Amsterdam wil een aantal maatregelen nemen om de groei van het toerisme te beperken en de overlast ervan tegen te gaan. Om de stad leefbaar te houden, wil het stadsbestuur onder meer overlastgevende vrijgezellenfeesten en georganiseerde kroegentochten aanpakken, het aantal riviercruises beperken en sluitingstijden van horecazaken en raamprostitutie op de Wallen vervroegen.

Ook zijn burgemeester en wethouders voorstander van een blowverbod in bepaalde delen van de binnenstad. Het pakket aan maatregelen wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook komt er een actieve ontmoedigingscampagne voor buitenlandse bezoekers die 'los willen gaan' in Amsterdam. Die campagne moet begin volgend jaar van start gaan.

"Als de stad ons lief is, moeten we nu actie ondernemen. Er is veel gedaan de afgelopen jaren, maar we moeten de komende jaren nog méér doen", zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische zaken en Aanpak Binnenstad). "Afgelopen maanden heb ik gesproken met veel verschillende partijen: bewoners, ondernemers, experts en belangenorganisaties. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat iedereen hart voor de stad heeft en ingrijpen nodig is om de overlast en de drukte tegen te gaan."

Om de overlast in het Wallengebied te kunnen aanpakken, wil het college van B en W in de weekendnachten de openingstijden van horeca en raamprostitutie aanscherpen. Dat gebeurt op verzoek van de bewoners. Voor horecazaken geldt dan een aangepaste sluitingstijd van 02.00 uur, waarbij vanaf 01.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toegelaten mogen worden. Voor raamprostitutie wordt een nieuwe sluitingstijd van 03.00 uur voorgesteld.