Meer belangstelling voor verkiezingen Bonaire

WILLEMSTAD (ANP) - Op Bonaire hebben tot 12.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd) 12 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht voor de Eerste Kamer. Het percentage is vooralsnog hoger dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Toen had rond het middaguur minder dan 10 procent op Bonaire gestemd. Bewoners kunnen nog tot 21.00 uur (02.00 uur Nederlandse tijd) stemmen.

Op Saba stonden mensen al voor het openen van de stembureaus om 07.30 uur in de rij. Traditiegetrouw gaat zo’n 90 procent van de ruim 1100 stemgerechtigden op dat eiland stemmen. Om 12.30 uur had meer dan 30 procent gestemd.

Op Sint Eustatius wordt een veel lager aantal verwacht omdat er geen verkiezingen zijn voor de Eilandsraad, die is daar vorig jaar door Nederland opgeheven vanwege slecht bestuur.

Sinds een grondwetswijziging in 2018 stemmen ook de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de samenstelling van de Eerste Kamer. Omdat deze zogenoemde bijzondere gemeenten geen Provinciale Staten hebben, gaat dit via een Kiescollege. Op Bonaire en Saba kan woensdag ook voor de Eilandsraad worden gestemd. De meeste mensen brengen een stem uit voor beide verkiezingen.