‘Meer vrouwen in top bij bindend quotum’

DEN HAAG (ANP) - De invoering van een bindend quotum vergroot het aandeel vrouwen aan de top. Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De adviesorganen wijzen er wel op dat een quotum geen wondermiddel is: het verhoogt niet de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement.

Bedrijven moeten wettelijk gezien streven naar minimaal 30 procent vrouwen in topposities. In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij de grootste 5000 bedrijven in Nederland weliswaar toegenomen van 4 procent naar 15 procent, maar het streefcijfer is nog niet in zicht.

Momenteel zijn er nog geen sancties voor bedrijven die achterblijven. Als er wél sancties zouden worden ingesteld dan leidt dit volgens het CPB en het SCP tot een snelle stijging van het aantal vrouwen in de top. Dat is goed voor de kansengelijkheid.