Meer zedenzaken voor rechter verwacht door nieuwe wetgeving

DEN HAAG (ANP) - Seksuele misdrijven zullen in de toekomst vaker tot strafzaken leiden dankzij nieuwe wetgeving die nu voorligt voor advisering bij de Raad van State. De politie gaat uit van honderden extra opsporingsonderzoeken als de nieuwe wetten eenmaal van kracht zijn, meldt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus.

Het kabinet werkt al langer aan een modernisering van wetgeving op het gebied van onder meer verkrachting en ander seksueel grensoverschrijdend gedrag, met name ook als dat online gebeurt. De voorstellen worden naar verwachting komend voorjaar ingediend bij de Tweede Kamer. Het duurt waarschijnlijk nog tot 2024 voor de wetgeving in werking treedt.

Vooral aangiftes van verkrachting zullen vaker tot vervolging leiden, omdat de ondergrens voor strafbaarheid wordt verlaagd. Het is straks al strafbaar om seks met iemand te hebben in de wetenschap dat de ander dat niet wil. Dwang, geweld en bedreiging zijn hierbij strafverzwarende factoren, maar niet langer een vereiste voor een veroordeling. De politie gaat ervan uit dat dit leidt tot 550 extra aangiftes waarvan bijna twee derde tot een opsporingsonderzoek leidt. Dat zou een toename betekenen van zo'n 20 procent.

Voorbereidingshandelingen

Het moet ook makkelijker worden om online grensoverschrijdend seksueel gedrag aan te pakken, vooral tegen minderjarigen. Het is straks al strafbaar om "indringend op seksuele wijze" te communiceren met kinderen onder de 16 jaar. Nu moet daarvoor nog sprake zijn van het daadwerkelijk maken van een afspraak. De politie rekent hier op zo'n 500 extra meldingen, waarbij opnieuw twee derde leidt tot een zaak.

Grapperhaus dient bij de Tweede Kamer ook een eerder aangekondigd wetsvoorstel in dat voorbereidingshandelingen tot het plegen van seksueel kindermisbruik strafbaar stelt. Daarmee wordt onder meer het bezit en het verspreiden van een zogenoemd pedohandboek met tips voor het misbruiken van minderjarigen verboden. Daar komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan.