Melkveehouders: minder zware eisen, anders geen landbouwakkoord

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet haar eisenpakket aan de landbouw afzwakken, anders komt er geen breed akkoord. Dat eisen verschillende belangenverenigingen van melkveehouders. Zij vinden dat er te veel druk en lastenverzwaring op boeren worden afgewenteld waardoor investeringen in klimaat onmogelijk worden.

Belangrijkste knelpunten voor de boerenverenigingen, waaronder Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV), LTO Melkveehouderij, Agractie en Dutch Dairymen Board, zijn het verlies aan landbouwgrond en de ruimte die ze hebben om die te bemesten. Zij stellen dat de overheid die blokkades moet wegnemen voordat er verder kan worden gesproken.