Melkveehouders richten zich tot Rutte in open brief over stikstof

DEN HAAG (ANP) - Melkveehouders hebben een open brief geschreven aan premier Mark Rutte. Ze willen met hem praten over de "onrealistische stikstofplannen" en mogelijkheden om uit de impasse rond het beleid te komen. De brief is ondertekend door onder meer de brancheorganisaties ZuivelNL, Vakgroep melkveehouderij LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

"Er zijn vanuit de agrarische sector voorstellen voor stikstofreductie aan het kabinet voorgelegd, die wél perspectief bieden aan melkveehouders. Ook zijn er lokale en regionale plannen die wél recht doen aan de specifieke omstandigheden en de melkveehouders in zo’n gebied. Waarom wordt daar niets mee gedaan?", staat in de brief, gepubliceerd in De Telegraaf en het AD.

De brancheorganisaties willen met Rutte praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest. "Alleen zo kunt u degene zijn die ervoor zorgt dat uw kabinet en de boeren uit de impasse komen. Alleen zo kan er een eind komen aan de polarisatie", schrijven de boerenorganisaties.

ZuivelNL zegt in een andere persverklaring dat met de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) voorbij wordt gegaan aan "de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor mensen, lokaal en mondiaal". De zuivelsector erkent verder dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. "Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan", aldus ZuivelNL.