Milieuorganisaties teleurgesteld over verkiezingsprogramma’s

DEN HAAG (ANP) - Milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de verkiezingsprogramma 's van de politieke partijen. Die zijn niet groen genoeg, vinden ze.

De op milieugebied beste coalitie die volgens de peilingen ook nog een meerderheid zou hebben in beide Kamers (VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA) zou niet verder komen dan 53 procent reductie van broeikasgassen in 2030, zegt Milieudefensie. "Terwijl 65 procent nodig is om een eerlijke bijdrage te leveren aan het Parijsakkoord en Europa 55 procent als doel heeft."

Alleen GroenLinks en D66 komen "in de buurt van het stoppen van gevaarlijke klimaatverandering" met een reductie van 63 en 60 procent, concludeert de organisatie. "Door nu onrealistisch lage ambities te hebben wordt de echte discussie over lusten en lasten van klimaatbeleid over de verkiezingen heen getild en dat is niet eerlijk naar de kiezer."

Afspraken te halen

Greenpeace Nederland is evenmin te spreken over ieder verkiezingsprogramma en de nagestreefde reductie van CO2: "Geen enkele partij ligt op koers om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen." Deze club is echter wel blij dat D66 en Groenlinks "cruciale stappen" willen zetten en ziet ook dat de PvdA, ChristenUnie en SP "meer doen dan de huidige klimaatwet".

Maar het is volgens Greenpeace "onbegrijpelijk dat het CDA achterblijft met 46 procent reductie en zelfs de klimaatwet niet nakomt. Dat de VVD geen klimaatplannen heeft laten doorrekenen is onverantwoordelijk".

Zonder concrete klimaatplannen blijft Nederland volgens Greenpeace "de bezemwagen van Europa, terwijl de komende vier jaar cruciaal zijn voor een leefbaar klimaat".