Minder subsidie provinciale natuurbeschermers

DEN HAAG (ANP) - De subsidies voor provinciale natuurorganisaties zijn de afgelopen jaren afgenomen. In 2010 kregen de natuurbeschermers nog 115 miljoen euro van Rijk, provincie en in mindere mate gemeente, in 2016 was dat teruggelopen tot 82 miljoen.

De organisaties wisten het verlies aan subsidiegeld deels te compenseren met inkomsten uit onder meer contributies, de Nationale Postcode Loterij en beleggingen. Op die manier kwam er nog 60 miljoen binnen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht de kosten en baten van twintig provinciale natuurbeschermingsorganisaties. Elk van de twaalf provincies heeft zo'n terreinbeherende organisatie, zoals het Drents Landschap, het Limburgs Landschap of het Zeeuws Landschap. Daarnaast zijn er stichtingen die zich met de praktische uitvoering van het beheer bezighouden.

De totale inkomsten van de twintig onderzochte natuurbeheerders daalden van 165 miljoen in 2010 naar 142 miljoen in 2016. De uitgaven bleven gedurende die periode gelijk aan de inkomsten, gemiddeld 150 miljoen euro per jaar. De organisaties gaven onder meer geld uit aan voorlichting en educatie, terrein- en gebouwbeheer en aan investeringen. Die betroffen in de meeste gevallen grondaankopen. Tussen 2010 en 2016 hebben natuurbeschermers nauwelijks grond verkocht.

0 Reacties Doe mee met de discussie →