Minister attent op ‘creatieve omzeiling’ nieuwe arbeidswet

DEN HAAG (ANP) - Als bedrijven proberen de nieuwe arbeidswet WAB te omzeilen, gaat verantwoordelijk minister Wouter Koolmees de werkgevers daar zeker op aanspreken. Ontwijking van de regels is onwenselijk, zo zei hij in de Tweede Kamer.

De bewindsman ziet dat sommige ondernemingen proberen op een 'creatieve' manier onder de regels uit te komen. Ze bedenken nieuwe schijnconstructies, waarbij je niet in vaste dienst bent maar wel als zodanig moet meedraaien in het bedrijf. Terwijl de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 1 januari inging, het voor ondernemers juist aantrekkelijker moet maken mensen een baan aan te bieden.

Volgens Koolmees gebeurt dat laatste ook. Hij noemde de ANWB en een uitzendbureau dat 250 mensen een contract voor onbepaalde tijd gaf. Dat komt door de financiële prikkels in de WAB.