Minister moet Animal Rights antwoord geven over destructiebedrijf

DEN HAAG (ANP) - Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet dierenrechtenorganisatie Animal Rights binnen zes weken reageren op het verzoek om openbaarmaking van gegevens van destructiebedrijf Rendac uit Oss. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Animal Rights wil weten of het klopt dat Rendac tussen kadavers ook weleens nog levende dieren heeft aangetroffen. Rendac zou dat hebben gemeld aan betrokken veehouders en Animal Rights heeft een Wob-verzoek gedaan om alle gegevens daarover te kunnen inzien.

Rendac haalt als enige in Nederland kadavers op van voornamelijk landbouwhuisdieren en dierlijk restmateriaal en verwerkt en vernietigt dat. Dat is nodig om uitbraken van dierziektes en risico's voor de volksgezondheid te voorkomen. Volgens Animal Rights vallen de opgevraagde gegevens onder milieu-informatie en moeten ze openbaar worden gemaakt. De rechtbank Gelderland is dat met de dierenrechtenorganisatie eens, maar de minister was het er niet mee eens en stapte naar de hoogste bestuursrechter.

De Raad van State oordeelt dat het verzoek van Animal Rights gaat over de openbaarmaking van documenten over het aanbieden van levende dieren tussen kadavers. Dat zorgt volgens de bestuursrechter voor een potentiële bron van risico's op dierziekten en gevaar voor de volksgezondheid. Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt kan daardoor hinder en schade aan het milieu ontstaan. Daarom gaat het verzoek van Animal Rights wel over milieu-informatie. De minister had binnen de gestelde tijd moeten antwoorden, aldus de hoogste bestuursrechter.

De minister van LNV moet een dwangsom van 100 euro per dag betalen met een maximum van 15.000 euro als hij opnieuw te laat is met antwoorden.