Minister Schouten houdt vol: geen energietoeslag voor studenten

DEN HAAG (ANP) - Armoedeminister Carola Schouten blijft bij haar besluit dat studenten geen aanspraak kunnen maken op de toeslag van 1300 euro, die is bedoeld om de hoge energiekosten te compenseren. Ze vreest dat veel studenten anders de toeslag krijgen terwijl ze deze helemaal niet nodig hebben. Daarmee geeft ze niet toe aan de Groningse studenten die donderdag protesteerden omdat ze het oneerlijk vinden om te worden uitgesloten van de regeling.

Als alle studenten in een studentenhuis van twaalf mensen 1300 euro energietoeslag krijgen, dan ontvangen ze volgens Schouten veel meer geld dan ze nodig hebben om de rekening voor gas en licht te betalen. De regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen met hun hoge energierekening. Specifiek alleen de studenten betalen die wel een eigen energierekening hebben, is volgens de minister niet uitvoerbaar. Ze beschikt namelijk niet over de persoonsgegevens waarmee kan worden bepaald wie geld krijgt en wie niet.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beschikt wel over zulke gegevens. Maar die heeft aangegeven het te druk te hebben om energietoeslagen te verdelen onder studenten. Dan blijft volgens Schouten de optie over om alle uitwonende studenten de energietoeslag van 1300 euro te betalen. Dat zal de Staat volgens de minister 200 miljoen euro kosten en dat vindt ze te duur.

Het kabinet heeft eerder 35 miljoen euro vrijgemaakt voor individuele studenten die op kamers wonen en in financiële problemen komen omdat ze hun eigen energierekening moeten betalen. Het is aan de gemeenten om dit bedrag te verdelen. Wethouders van dertien studentensteden hebben Schouten en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf donderdag in een brandbrief gevraagd om dit te regelen via de DUO - die het dus te druk heeft volgens Schouten. Want ook gemeenten hebben volgens de briefschrijvers te weinig informatie over studenten om ze gericht te kunnen helpen.