Minister weigert archief van commissie-Poch naar Kamer te sturen

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister Dilan Yeşilgöz is niet van plan om het archief van de commissie die onderzoek deed naar de kwestie Julio Poch, naar de Tweede Kamer te sturen. Haar voorganger op deze post had dit wel toegezegd vorig voorjaar, nadat het rapport van de commissie-Machielse was gepresenteerd. Yeşilgöz komt terug op die toezegging, omdat de verstrekking van het volledige archief volgens haar "verstrekkende gevolgen kan hebben voor meerdere betrokkenen, waardoor zij onevenredig benadeeld zouden worden".

Wat ze hier precies mee bedoelt, staat niet in de brief. De minister schrijft daarnaast dat het publiceren van delen van een strafdossier een "onwenselijk precedent" schept. De commissie heeft het archief op 4 juni 2021 overgedragen aan het ministerie. Ruim een jaar later, op 14 juli, schreef Yeşilgöz de Kamer al dat het archief nog niet gereed was om te verstrekken. De afgelopen periode heeft de minister het archief kunnen beoordelen en geconcludeerd dat het niet in volle omvang naar de Kamer kan.

De minister denkt dat het wel mogelijk is om delen van het archief te openbaren. Het zal alleen nog tijd en geld kosten om de documenten te selecteren die ze wel kan vrijgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om e-mails van ambtenaren, nieuwsberichten en gerechtelijke uitspraken.

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen vindt "dit niet kunnen". Volgens hem was het een brede wens van de Kamer om het archief te ontvangen. "Dit was steeds beloofd en de motivering om dit niet te doen vind ik ook niet goed te volgen. Er is wel heel snel een einde gekomen aan de nieuwe bestuurscultuur, als die al was begonnen." De SP'er vindt het "los van de inhoud nu ook een principiële zaak". Hij gaat bij zijn collega's polsen hoe ze als Kamer hiertegen in verweer kunnen komen.

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot zat jarenlang vast in een Argentijnse cel vanwege beschuldigingen dat hij tientallen jaren geleden was betrokken bij vluchten in zijn thuisland waarbij tegenstanders van het regime uit het vliegtuig werden gegooid. In 2009 werd hij gearresteerd in Spanje, dankzij medewerking van Nederland, waarna hij naar Argentinië werd overgebracht. Hij werd eind 2017 vrijgesproken en heeft inmiddels een financiële vergoeding ontvangen van de Staat.