Minister wil ‘beuken uitdelen aan misdaad’, maar vraagt geduld

DEN HAAG (ANP) - Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz hoopt de zware criminaliteit de komende jaren "flinke beuken" uit te delen, maar tempert tegelijk de verwachtingen. Ze zei in de Tweede Kamer dat de georganiseerde misdaad "altijd meer geld zal hebben en altijd meedogenloos zal zijn, en zich niet zal laten afbakenen door de kaders van de rechtsstaat". Bovendien vraagt de aanpak veel werk en vergt die daardoor ook veel tijd.

Tijdens een commissiedebat moest de minister op veel gebieden zeggen dat haar beleid voor de komende periode nog nader uitgewerkt wordt. Zo zegde ze toe volgende maand met een brief te komen waarin ze op een rij zet hoeveel politiemensen er de komende tijd worden opgeleid en waar zij kunnen worden ingezet. Tijdens deze kabinetsperiode zullen er jaarlijks tweehonderd agenten worden opgeleid, maar dat zal in combinatie met de uitstroom van politiemensen niet genoeg zijn om de bemensing op het gewenste niveau te krijgen. "De komende jaren blijft het heel krap. Ik kan het niet mooier maken", aldus Yeşilgöz. Pas vanaf 2025 is de situatie weer "in balans".

Ook op het gebied van het veelbesproken stelsel bewaken en beveiligen moeten de plannen nog nader uitgewerkt worden, mede omdat er nog een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aankomt. Het kabinet wil de manier waarop bedreigde personen beveiligd worden grondig onder handen nemen. Dat stelsel staat onder druk doordat het aantal mensen dat ernstig bedreigd wordt sterk is toegenomen. Het gaat dan onder meer om journalisten, politici en advocaten. Aanleiding voor het OVV-onderzoek zijn de moorden op Reduan B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.

De druk op het stelsel bewaken en beveiligen is een punt van grote zorg, ook omdat de organisatie daar helemaal niet op is ingericht. Bovendien kampt het systeem met personeelstekorten doordat de politie en inmiddels ook de Koninklijke Marechaussee overvraagd worden. Yeşilgöz zegt te kijken hoe die diensten ontlast kunnen worden, bijvoorbeeld met inzet van andere militairen of particuliere beveiligers. Desondanks zal het volgens haar ook bij politiediensten als de DKDB, die een belangrijke rol speelt in de beveiliging van bedreigde personen, het komend jaar "nog krap worden".