‘Ministerie overtrad aanbestedingsregels met deal Rijkspassen’

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bij de aanbesteding van 150.000 nieuwe Rijkspassen voor ambtenaren de regels overtreden. Dat betoogt ICT-bedrijf AET dat naast de opdracht greep en dit voorjaar een bodemprocedure aanspande. Volgens AET dreigt voor de overheid een nieuw ICT-debacle.

In een kort geding eiste AET ook dat direct wordt gestopt met de invoering van de passen, maar daar ging de rechter dinsdag niet in mee. De rechter verwees de inhoudelijke behandeling van de zaak naar de bodemprocedure. AET zegt de uitspraak desondanks als overwinning te beschouwen, verwijzend naar de bewijzen die in de rechtszaal naar voren kwamen die het vermoeden van het ICT-bedrijf bevestigden.

De nieuwe Rijkspas geldt straks als toegangspas voor ambtenaren van alle ministeries, behalve voor het ministerie van Defensie. Ook wordt de pas gebruikt voor elektronische identificatie en bij het zetten van een elektronische handtekening.

Het ministerie zou na de gunning van de opdracht aan het Franse Idemia de aanbestedingseisen hebben gewijzigd. De verouderde technologie van de Franse pas zou onder meer niet aan de eisen van aanbesteding voldoen. Daarmee zouden de afspraken tussen Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en de marktpartijen zijn geschonden. Ook de veiligheid is volgens AET in het geding.