Ministerie praat met grootverbruikers over eventueel gastekort

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in gesprek met enkele tientallen grootverbruikers over scenario's voor een eventueel tekort aan gas. Een woordvoerder bevestigt na een bericht van de NOS dat er gesprekken lopen over mogelijke maatregelen bij een gascrisis.

Die mogelijkheid is vastgelegd in het Bescherm- en herstelplan gas uit 2019. Dit noodplan geeft aan wat er gedaan kan worden als er een groot tekort dreigt. Hoog op de zogenoemde maatregelenladder staan crisismaatregelen die niet-beschermde afnemers zouden raken. Dat zijn bedrijven. Het ministerie praat in deze fase vooral over eventuele maatregelen die in goed overleg met de bedrijven kunnen worden genomen.

Er wordt geïnventariseerd of die bedrijven tijdelijk significant minder gas kunnen gebruiken, of tijdelijk helemaal zonder gas kunnen. Huishoudens en ziekenhuizen staan namelijk "voorop", en mocht het daarom nodig zijn dat bedrijven minder gas gebruiken, kan je bij de grootste gebruikers de grootste klappen maken, redeneert het ministerie.

Rob Jetten

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten zei dinsdag in het vragenuur dat de Nederlandse gasvoorraden "op dit moment voldoende op orde" zijn om "in een normale situatie bij een normale winter" huishoudens en ziekenhuizen van gas te voorzien. Dit zijn de beschermde gasgebruikers.

Als Rusland, bijvoorbeeld in reactie op sancties wegens de situatie aan de grens met Oekraïne, toch besluit de gaskraan volledig dicht te draaien, kan Europa "dat niet zomaar opvangen", gaf Jetten dinsdag toe. Als Rusland "langer dan een aantal dagen of weken" de gaskraan dichtdraait, krijgt ook Noordwest-Europa daar last van, vooral als het weer tegenzit.