‘Ministers moeten meer informatie geven’

DEN HAAG (ANP) - Ministeries zouden in hun begroting en jaarverslag meer informatie moeten geven over de doelen van hun beleid en de resultaten. Daarmee kan de positie van het parlement, als controleur van de regering, worden versterkt.

Het debat hierover tussen kabinet en parlement is noodzakelijk, stelt de Algemene Rekenkamer. Deze onafhankelijke instantie kijkt of het Rijk geld uitgeeft zoals is afgesproken. De bevindingen komen kort voor Prinsjesdag. Volgens de Rekenkamer kan de huidige digitalisering helpen bij het krijgen van een beter inzicht.

Een paar jaar geleden kwam de instantie ook al met kritiek op de gebrekkige informatie voor de parlementariërs. Het ging toen over de praktijk van ministers om steeds vaker tijdelijke spaarpotjes te hanteren. De bestemming van het geld is dan minder duidelijk. Het parlement heeft daar geen kijk op.