Minste kinderen in arme gezinnen in 25 jaar

DEN HAAG (ANP) - De groep kinderen in arme gezinnen is in een kwart eeuw niet zo klein geweest als in 2020. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die zien dat sinds 2013 het aantal kinderen dat in armoede leeft aan het dalen is. Maar nog steeds gaat het om een groep van 221.000 minderjarigen.

De statistici hebben geteld hoeveel kinderen onderdeel zijn van een huishouden dat onder de lage-inkomensgrens zit. Het CBS stelt jaarlijks op basis van de prijzen van dat moment vast wanneer verschillende soorten huishoudens een risico lopen op armoede. Bij een gezin bestaande uit één ouder en twee minderjarige kinderen lag de grens bijvoorbeeld op 1680 euro.

Bijna 7 procent van de kinderen leeft in een huishouden dat risico loopt op armoede. Iets minder dan de helft van deze kinderen verkeert al minstens vier jaar in deze situatie.

Verschil

Het leven van deze kinderen ziet er vaak anders uit. Overgewicht komt bijvoorbeeld meer voor. Het verschil met leeftijdgenoten is niet zo groot als wordt bekeken hoeveel ze bewegen en roken. Wel komt het in arme gezinnen vaker voor dat er weinig geld is voor nieuwe kleren, vakanties en om de verwarming thuis goed aan te zetten.

Niet alleen bij kinderen komt armoede de laatste jaren minder voor. In 2020 dook het aantal werkenden met een risico op armoede net onder de 2 procent, terwijl dit percentage een jaar eerder daar nog net boven lag. Dat is het zevende jaar op rij met een daling.

Economische situatie

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen wijt de armoededaling aan de economische situatie in de afgelopen jaren. "Meer mensen vinden werk en zzp'ers vinden meer opdrachten. Daardoor hebben meer mensen een hoger inkomen."

De inflatie schiet de laatste maanden omhoog en bereikte in november een record. Dat betekent dat mensen minder spullen kunnen kopen van hetzelfde geld. Dat kan volgens Van Mulligen ervoor zorgen dat mensen sneller in armoede terechtkomen. Toch zijn de voortekenen voor dit jaar per saldo "gunstig" volgens de econoom, omdat mensen door de krappe arbeidsmarkt relatief makkelijk aan werk komen. Het Centraal Planbureau sprak eerder de verwachting uit dat de armoede ook dit jaar daalt en daarna stabiliseert.

Samenstelling gezin

Armoede komt relatief gezien het meest voor bij kinderen die alleen een moeder of alleen een vader thuis hebben. De onderzoekers wijzen erop dat in zo'n gezin maar één iemand de kost verdient. "Daarnaast moeten deze gezinnen vaker van een bijstandsuitkering rondkomen."

Ook bij kinderen met een migratieachtergrond komt het vaker voor dat er thuis weinig geld is. Dat is met name zo bij gezinnen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Vluchtelingen uit deze landen zijn merendeels afhankelijk van de bijstand.