Natuur gaat voortaan vóór landbouw in De Peel

MAASTRICHT (ANP) - Boeren mogen binnenkort niet meer zonder vergunning hun akkers beregenen in de Peel. De natuur gaat daar voortaan vóór de belangen van de landbouw, blijkt uit een aangepast beheersplan van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Boeren hebben straks niet meer automatisch vrijstelling voor het beregenen van hun landerijen, maar moeten een vergunning daarvoor aanvragen. Wel geldt een overgangsperiode van twee jaar waarin de boeren de tijd krijgen zich aan de nieuwe maatregel aan te passen, bijvoorbeeld door het telen van gewassen die minder water nodig hebben.

Vorig jaar haalde de Raad van State een streep door het beregenen zonder vergunning. Dit was onrechtmatig op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden. De provincies moeten in Natura 2000-gebieden flora en fauna beschermen. Die natuur wordt echter steeds verder aangetast, erkennen nu ook beide provincies, die van een "moeilijk dilemma" spreken.

"Verdroging door klimaatverandering en het intensieve gebruik van grondwater voor verschillende toepassingen hebben voor de Peelvenen tot een onhoudbare situatie geleid", erkennen beide provincies in een woensdag uitgegeven verklaring. Door beregening slinkt de grondwatervoorraad, en dat gaat ten koste van de natuur. "De uitspraak van de rechter over beregening in de Peelvenen vraagt nu van ons om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen", zegt de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers.

Grenzen

Tijdens de overgangsperiode van twee jaar blijft beregenen mogelijk, maar er zijn grenzen aan. Als het grondwater te ver daalt, worden er alsnog beperkingen opgelegd. De Limburgse gedeputeerde Lia Roefs wil "samen met de agrariërs gaan kijken hoe we zo veel mogelijk waterbesparende maatregelen kunnen treffen en hoe we een lager grondwatergebruik kunnen stimuleren."

De provincies hopen in de loop van de zomer het beheerplan definitief vast te kunnen stellen, maar vanaf 25 mei kunnen er zes weken lang nog bezwaren worden ingediend tegen de plannen.