Natuurbeschermers hopen op ‘Parijsmoment’ voor soortenrijkdom

AMSTERDAM (ANP) - Het Klimaatakkoord van Parijs moet de komende twee weken in Montreal een tegenhanger krijgen op het gebied van natuur en biodiversiteit. Dat is de vurige wens van natuurorganisaties als het Wereld Natuur Fonds (WWF), Greenpeace en IUCN. De Canadese stad is het toneel van een belangrijke VN-top over de soortenrijkdom op aarde. Volgens veel onderzoeken is het daar slecht mee gesteld.

"Falen is geen optie", stelt het WWF over de top, de COP15. De organisatie becijfert dat zo’n 1 miljoen soorten dreigen uit te sterven. De gemiddelde populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen is sinds 1970 met 69 procent afgenomen volgens het Living Planet Report.

"Je kunt kiezen: of je gaat er nu iets aan doen, of je zult gaan merken dat je er niks aan gedaan hebt. Uitgestorven is voor altijd", beaamt Coenraad Krijger. Hij is directeur van de Nederlandse afdeling van natuurorganisatie IUCN. De organisatie is vooral bekend van de Rode lijsten van bedreigde dier- en plantensoorten. Die zijn steeds langer geworden.

Doelen bijwerken

Om de neerwaartse trend te keren, riepen wereldleiders in 1992 het Biodiversiteitsverdrag in het leven. De achteruitgang ging echter door. Het verdrag heeft daarom een grondige update nodig, vinden natuurbeschermers.

Elke tien jaar worden de doelen in het verdrag bijgewerkt. Dat gebeurt nu met vertraging als gevolg van de coronapandemie. Krijger hoopt dat landen de wetenschap volgen en niet "haalbaar en betaalbaar" als uitgangspunt hanteren. "Het zijn keuzes", benadrukt hij.

'De belangen zijn groot'

Een belangrijk doel voor natuurorganisaties is het sterk uitbreiden van de beschermde natuur. In Montreal ligt een voorstel op tafel om in 2030 minimaal 30 procent van het land en zoetwatergebieden én 30 procent van de wereldzeeën een beschermde status te geven. Op Nederlandse schaal is dat een gebied ter grootte van de provincie Utrecht. Een ander punt dat Krijger belangrijk vindt, is dat landen stoppen met het subsidiëren van activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur.

De natuur beter beschermen is in een druk land als Nederland niet altijd te verenigen met landbouw, woningbouw of andere economische activiteiten. Voldoen aan aangescherpte doelen zal daarom niet gemakkelijk worden, denkt de IUCN-directeur. Er is ook weerstand. "Er wordt gewoon heel veel geld verdiend met een manier van landgebruik die de natuur ontzettend schaadt. De belangen zijn groot." Volgens Krijger zal bijvoorbeeld de landbouw veel duurzamer moeten worden.

Greenpeace benadrukt dat mooie doelen stellen niet genoeg is. "Er moet ook worden afgesproken hoé die doelen worden gehaald en wie wat moet doen." Ook bedrijven, banken en maatschappelijke organisaties moeten worden betrokken, vult Krijger aan. Als zij niet meedoen, gaat het volgens hem zeker niet lukken om de soortenrijkdom te redden.