NEC krijgt weer meer tijd om Goffertstadion te kopen

NIJMEGEN (ANP) - Nijmegen geeft voetbalclub NEC meer tijd om stadion De Goffert te kunnen kopen. In eerste instantie liep de aankoopoptie tot 1 januari 2020. Die termijn is toen verlengd naar 1 juli 2021 en nu krijgen NEC en de projectontwikkelaar de tijd tot 31 december 2023. NEC gaat het stadion voor 7 miljoen euro van de gemeente kopen, zo is in 2018 al afgesproken.

De gemeente wil aan de tweede verlenging meewerken, omdat NEC nu serieuze uitbreidingsplannen heeft die volgens de gemeente een kans verdienen. Miljardair Marcel Boekhoorn wil naar verluidt miljoenen euro's in de club en de uitbreiding steken. In ruil daarvoor wil hij meer zeggenschap en financiële zaken uit het verleden moeten afgerond zijn, zo werd in mei bekend.

NEC wil het Goffertstadion uitbreiden met sociale woningbouw, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dat zou de club een steviger financiële basis geven. In principe mogen zulke uitbreidingen van de gemeente, als de plannen maar binnen de kadastrale grenzen van het stadion blijven. Zowel het stadion als volkspark Goffert rondom zijn monumenten. De cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van de monumenten mogen niet aangetast worden. De oorspronkelijke en authentieke trappen, een toren en poort in het stadion moeten behouden blijven. Nieuwbouw mag niet boven de boomgrenzen uitkomen.

NEC moet voor het eind van dit jaar de plannen openbaar maken. Volkspark en stadion moeten één geheel blijven vormen, aldus de gemeente.