Nederland mag EU-korting houden, stelt EU-president voor

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel stelt voor dat Nederland en andere nettobetalers de komende zeven jaar de kortingen op hun jaarlijkse EU-afdrachten mogen houden. Ook hoopt hij met een iets lagere meerjarenbegroting (MFK) dan die de Europese Commissie had voorgesteld, volgende week op de top van regeringsleiders een akkoord te kunnen bereiken over het MFK en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds.

Michel houdt daarbij wel vast aan de verhouding van twee derde aan subsidies en een derde aan leningen voor de door het coronavirus zwaarst getroffen lidstaten. In het coronaherstelfonds moet 750 miljard euro komen.