Nederlanders flink bezorgder over financiële situatie

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn het afgelopen jaar flink bezorgder geworden over hun financiën. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de zorgen voor het eerst sinds 2013 zag toenemen. Vooral de zorgen onder jongeren en alleenstaande ouders zijn relatief groot.

Bijna drie op de tien Nederlanders geven aan zich zorgen te maken over hun financiële situatie. Dat aandeel ligt nog wel onder het niveau van 2013, toen 32 procent aangaf zich zorgen te maken. Sinds dat jaar, waarin het CBS begon met zijn metingen, nam het aandeel af tot 23 procent in 2021.

Vooral 18- tot 25-jarigen geven aan zich veel zorgen te maken over de toekomstige financiële situatie, aldus het CBS. Naarmate de leeftijd hoger wordt, krimpt dat aandeel tot 23 procent van de 75-plussers. Zij maken zich volgens het statistiekbureau daarmee relatief de minste zorgen over hun financiën.

Alleenstaande ouders

Verhoudingsgewijs maken alleenstaande ouders zich daarnaast meer zorgen dan volwassenen met een partner. Zo geeft 40 procent van de alleenstaande ouders aan zich zorgen te maken. Van de huishoudens die bestaan uit twee volwassenen, met of zonder kinderen, is dat 26 procent.

Het inkomen speelt daarbij een rol. Hoe meer Nederlanders verdienen, hoe minder bezorgd ze zijn. Zo maken vier op de tien volwassenen, die behoren tot de groep die het minst verdient, zich zorgen over hun financiële situatie. Dat is twee keer zoveel als het aandeel mensen dat behoort tot de groep die het meest verdient.

Het CBS constateert ten slotte dat 24 procent van de mensen met een eigen koopwoning financiële zorgen hebben. Dat aandeel komt in de buurt van de bevindingen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die onderzoek heeft gedaan onder huiseigenaren. Daaruit kwam naar voren dat een op de vijf huizenbezitters stress ervaart over hun financiën. Volgens de NHG had 14 procent van de woningeigenaren de afgelopen twaalf maanden bijvoorbeeld moeite met het betalen van de woonlasten. Een vijfde daarvan had bovendien een betalingsachterstand.