Nieuwe tweekleppige gevonden in monster Westerschelde

DEN HAAG (ANP) - In een bodemmonster uit de Westerschelde is onlangs een bijzondere nieuwe tweekleppig schelpdier aangetroffen, de gladde snavelneut. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor zoutprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat. Het gaat hier volgens de onderzoekers om een exoot uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen. Dit melden Bureau Waardenburg en de Stichting Anemoon op Nature Today.

Voor de MWTL wordt voor de zoete en zoute rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht door Rijkswaterstaat. Bureau Waardenburg verzorgt de bemonstering en analyse van de monsters. In een monster uit 2019 van de Westerschelde werd één exemplaar aangetroffen van een tweekleppige die in vorm sterk afwijkt van de soorten die tot nog toe uit het gebied bekend waren. Het dier werd levend verzameld en geconserveerd bewaard. Na onderzoek werd duidelijk dat het om de gladde snavelneut ging. De exoot heeft een buiten de schelp stekende voet met geribbelde overlangse groeven. De paarse kleur komt door toegevoegd Bengaals roze, om dierlijke eiwitten te kleuren.