Nivel wil aanpak mondzorg thuiswonende kwetsbare senioren

UTRECHT (ANP) - Mondzorg zou een vast onderdeel moeten worden van zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, vindt onderzoeksinstituut voor de zorg Nivel. In ons land zijn er ruim 300.000 van dergelijke senioren met een matige tot slechte mondgezondheid.

Mondproblemen worden bij deze groep lang niet altijd geconstateerd, waardoor zorg uitblijft. Het belang van een gezonde mond wordt door de senioren zelf, maar ook door mantelzorgers, huisdokters en wijkverpleegkundigen nog weleens onderschat. Ook kennis ontbreekt. Daarbij komt dat tandheelkundige hulp voor sommige ouderen lastig te betalen kan zijn. Ook vervoer naar de tandarts kan een probleem opleveren.

Na een verkenning van Nederlandse en buitenlandse literatuur, interviews met experts en een enquête onder 174 zorgverleners en (vertegenwoordigers van) ouderen noemt het Nivel maatregelen om de situatie te verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld tijdige signalering van mondproblemen, preventieve mondzorg, samenwerking, voorlichting, het vergroten van bewustzijn, ondersteuning van zelfzorg en passende financiering en bekostiging.