NOC*NSF ziet rol in streven kabinet naar lagere zorgkosten

ARNHEM (ANP) - Hoewel concrete sportplannen ontbraken ziet NOC*NSF-directeur Marc van den Tweel aanknopingspunten in de dinsdag gepresenteerde rijksbegroting. "Het is goed dat preventiebeleid hoog op de politieke agenda staat. De Nederlandse sport werkt graag mee aan een energieke en gezonde leefstijl", aldus Van den Tweel op de website van de sportkoepel.

NOC*NSF hamert op het belang van de sport. "Sport verbindt, verbroedert en brengt mensen samen, ongeacht afkomst, voorkeuren of beperking", luidt het op de website. "Met instemming lezen we dat het kabinet erkent dat de zorgkosten omlaag kunnen, door inzet op preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl", voegt Van den Tweel daaraan toe.

"De concretisering ontbreekt nog vanwege de demissionaire status van het kabinet. De sport helpt het nieuwe kabinet hier graag bij", vervolgt Van den Tweel. "Wij roepen de politiek op te investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector. Denk daarbij ook bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken aan het creëren van een uitdagende en beweegvriendelijke leefomgeving."