Noodkreet over coronabeleid krijgt steun van 257 burgemeesters

AMSTERDAM (ANP) - Inmiddels steunen 257 burgemeesters de noodkreet aan het kabinet om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Ze sluiten zich aan bij het opiniestuk dat burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda vorige week mede namens zo'n dertig collega's publiceerden in de Volkskrant, laat een woordvoerder van Halsema weten.

Ze schreven onder meer dat de ad-hocmaatregelen van de overheid een te grote wissel trekken op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen in het bestuur. Ze noemden het "feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen". Het leidt volgens de burgemeesters tot uitputting van de handhavers en een repressieve overheid die tegenover zijn eigen burgers komt te staan.

Dinsdag is er een nieuwe persconferentie, waarin naar verwachting versoepeling van de maatregelen wordt bekendgemaakt. Een deel van het kabinet en deskundigen onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel spreken maandag over heropening van de horeca en de cultuur- en evenementensector tot 20.00 uur. Ook wordt gekeken of er weer publiek bij sportwedstrijden aanwezig mag zijn.