Normen Defensie-academie ernstig overtreden

DEN HAAG (ANP) - Er komen maatregelen tegen studenten en een leidinggevende van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) wegens grensoverschrijdend gedrag. Staatssecretaris Barbara Visser vindt dat ze de "normen op ernstige wijze hebben overtreden".

Twee onderzoeken hebben onoorbare gedragingen aan het licht gebracht. In een WhatsApp-groep van KMA-studenten werd ontoelaatbaar gefotoshopt historisch fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Uit het onderzoek is "niet gebleken dat er sprake is van inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtegoed". De tweede zaak betrof een leidinggevende van de KMA die een relatie heeft gehad met meerdere vrouwelijke kadetten.

Naast het strakker handhaven van regels en normen, worden er "passende maatregelen" genomen tegen de vijf studenten en de leidinggevende. Wat die stappen zijn, is niet bekendgemaakt.

Daarnaast blijkt uit een derde onderzoek dat bij een eenheid van de 11e Luchtmobiele Brigade "incidenteel een Hitlergroet" is gebracht. Onderzoek heeft niet kunnen uitwijzen wie dat heeft gedaan of wanneer dat is gebeurd.