OM: milieucriminaliteit moet meer prioriteit krijgen

AMSTERDAM (ANP) - De aanpak van milieucriminaliteit moet meer prioriteit krijgen. Er is te weinig handhavings- en opsporingscapaciteit om zaken als illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen, mestfraude en het mengen van schadelijke stoffen in stookolie en grond aan te pakken, zegt Guus Schram, hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in een interview met De Telegraaf.

Hij wijst erop dat milieucriminelen miljoenen kunnen verdienen en vaak maar een kleine boete krijgen. "We hebben meegemaakt dat handelaren illegale gewasbeschermingsmiddelen in containers met een inkoopprijs van 600.000 euro importeerden uit Engeland naar de haven van Rotterdam", vertelt Schram. "Die middelen waren afkomstig uit China en niet toegelaten. Als gevolg van dat soort schadelijke middelen kunnen insectenpopulaties afnemen. De marges kunnen oplopen tot meer dan 500 procent, zodat ze miljoenen euro’s winst maken. Uiteindelijk kregen ze een boete van 40.000 euro, een schijntje. Het heeft absoluut geen afschrikwekkend effect."

Dat criminelen regels omzeilen heeft volgens hem gevolgen voor reguliere ondernemingen. "Zij gaan failliet omdat ze niet kunnen concurreren of worden daardoor gedwongen om er ook op over te stappen."

Schram benadrukt de grote impact van milieucriminaliteit op het milieu en de volksgezondheid. "Als bedrijven schadelijke stoffen - zoals lood - op het terrein hebben, dienen die te worden vernietigd of verantwoord afgevoerd, wat geld kost. Om dat te omzeilen, mengen ze het bijvoorbeeld in stookolie op schepen, zodat ze er gratis vanaf zijn. Of vervuilde grond wordt vermengd met schone grond en weer opnieuw gebruikt. Dat levert gezondheidsschade op. Zelfs het drinkwater kan erdoor verontreinigd worden."

In de ogen van de hoofdofficier wordt te weinig werk gemaakt van de aanpak van milieucriminelen en is handhaving versnipperd. "Je hebt de douane, de NVWA, ILT, de politie met talloze regionale milieuteams en de omgevingsdiensten van de provincies en gemeenten en waterschappen. Van een landelijke brede aanpak is geen sprake."

Schram vindt dat de politiek in Den Haag daar verandering in moet brengen. "Er moet meer capaciteit beschikbaar komen en meer landelijke regie georganiseerd worden. Trek daar desnoods extra geld voor uit. Als wij de klimaatdoelen willen halen, is de aanpak van milieucriminaliteit onvermijdelijk. Anders moet je dat afwentelen op bedrijven die zich wél altijd keurig aan de milieuregels hebben gehouden en op de burgers."