Ombudsman NPO pleit voor regelmatige update Journalistieke Code

Margo Smit, de ombudsman voor de publieke omroepen, pleit ervoor dat de Journalistieke Code van de NPO met regelmaat wordt herzien. Dat stelt zij in een reactie op de bekendmaking dat de omroepen en hoofdredacteuren een akkoord hebben bereikt over een nieuwe versie van de journalistieke richtlijnen die per 1 juli van kracht wordt.

"Ik ben heel blij dat de omroepen en de directies zich nu achter de herziene code hebben geschaard", aldus Smit. "Dan weten de journalisten van de NPO waar ze mee aan de slag kunnen. Maar dit soort revisies zou echt vaker moeten plaatsvinden. Het heeft nu vijf jaar geduurd, terwijl de journalistiek en de media zo snel veranderen."

Als voorbeeld noemt Smit het onderwerp AI, waarover op dit moment in de media flink wordt gedebatteerd. "In deze code staat geen enkele verwijzing naar dat onderwerp en de ethische implicaties die het kan hebben", stelt de Ombudsman. "We moeten de code bijhouden naar de geest van de tijd. Eens per jaar is misschien heel ambitieus. Maar laten we vooral niet weer vijf jaar wachten."

Etnische afkomst

Het manifest biedt het publiek ook inzage in de werkwijze en normen van de diverse Hilversumse redacties. Het zijn ook de regels die de ombudsman van de publieke omroepen gebruikt om klachten over programma’s te toetsen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de code voortaan niet meer alleen geldt voor nieuws- en actualiteitenprogramma’s, maar ook voor uitzendingen in de genres sport en educatie.

Ook staat in de nieuwe code dat het vermelden van zaken als etnische afkomst, geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item. De Journalistieke Code is unaniem aangenomen door alle omroepen.