Ondernemers: kabinet moet haast maken met stikstofaanpak

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet haast maken met de aanpak van de stikstofproblemen. Ondernemersorganisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland roepen daartoe op voorafgaand aan de ministerraad vrijdag. Daar staat het verminderen van de stikstofuitstoot onder meer op de agenda.

Boeren, ondernemerspartijen en zelfs milieuclubs kwamen vorig jaar met een gezamenlijk plan om uit de stikstofcrisis te komen. Onderdeel van het plan is onder andere het uitkopen van boeren dicht bij natuurgebieden. Daarmee kan op korte termijn "heel veel" stikstofuitstoot worden verminderd, aldus de ondernemers. Ook zouden er volgens het plan subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Daardoor zou er ook minder stikstof vrijkomen. Ook zouden de boeren meer willen inzetten op weidegang, het met water verdunnen van mest voor het land en minder eiwitrijk voer.

De ondernemersorganisaties wijzen erop dat het plan bijna een jaar geleden al is gepresenteerd. "Het daadwerkelijk van de grond krijgen van zo’n aanpak heeft echter tijd nodig en intussen is er helaas alweer een jaar tijd verstreken", aldus de organisaties. "Het snel verminderen van de stikstofuitstoot is urgent. Voor de natuur in ons land, maar juist ook om de motor van de economie gaande te houden en te verduurzamen. Met nieuwe betaalbare woningen voor starters, nieuwe infrastructuur, duurzame fabrieken en voor groene energieprojecten om van het olie en gas af te gaan."

Belgische aanpak

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen naar de aanpak in België. Daar is het stikstofprobleem in hun ogen onlangs "slim opgelost" door versneld en gericht een groep boeren uit te kopen rond natuurgebieden, door ze een aantrekkelijk aanbod te doen. Dit laat volgens de ondernemersorganisaties zien dat het kan.

De stikstofproblematiek in Nederland ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast - en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw.