Onderzoek: Laat samenwoners ook partneralimentatie betalen

DEN HAAG (ANP) - Stellen die ongehuwd samenwonen zouden dezelfde alimentatieregeling moeten hebben als getrouwde stellen. Dat concluderen onderzoekers in het rapport ‘Alimentatie van nu, acceptatie van alimentatie in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen’ dat rechtsminister Sander Dekker maandag aanbood aan de Tweede Kamer.

Wel zouden de samenwoners een opt-out-mogelijkheid moeten hebben, zodat ze kunnen kiezen of ze de alimentatieverplichting voor zich laten gelden of niet.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, naar aanleiding van het regeerakkoord waarin is afgesproken onderzoek te doen naar 'herijking van het familierecht', zoals over alimentatieverplichtingen.

Lotsverbondenheid

Omdat de groep ongetrouwde samenwoners flink gegroeid is, de mate van 'lotsverbondenheid' in zo'n relatie vergelijkbaar is met een huwelijk en samenwonenden vaak niet weten dat ze niet verplicht zijn om in elkaars levensonderhoud te voorzien, willen de onderzoekers dat ook zij standaard die verplichting krijgen.

De onderzoekers zien ook een toename in het aantal gezinnen met stiefouders. Daarin wordt nu vaak niet getrouwd, stellen ze, om zo te zorgen dat de stiefouder geen onderhoudsplicht krijgt. Ze vragen daarom om bezinning over de vraag of zo'n onderhoudsplicht voor stiefouders zou moeten vervallen.

Minister Dekker schrijft dat hij het inhoudelijke oordeel over het onderzoek aan een volgend kabinet wil laten, omdat er 'belangrijke wijzigingen' in de wet worden voorgesteld. Wel vraagt hij de Expertgroep Alimentatienormen van de Raad voor de rechtspraak om een reactie.