Ongelijkheid aanvraagprocedure na openen ‘Zoutkamp’

DEN HAAG (ANP) - Er is ongelijkheid ontstaan bij het inschrijfproces voor asielzoekers. Mensen die vóór de opening van de zogenoemde overlooplocatie in Zoutkamp naar ons land kwamen en elders in het land hun registratieprocedure afwachten, zijn soms later aan de beurt dan mensen die naar ons land zijn gekomen sinds de locatie in Zoutkamp open is. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt berichtgeving van die strekking op RTV Noord.

De ontstane situatie heeft te maken met het nieuwe systeem, waarbij mensen vanuit aanmeldcentrum Ter Apel naar Zoutkamp worden gebracht en daar een nummer krijgen. Met de invoering van dit ticketsysteem verliezen de asielzoekers hun plek in de rij niet. Aan het nummer is een afspraak gekoppeld om in Ter Apel terug te komen voor de procedure van registratie en identificatie.

Het was in Ter Apel dermate druk dat mensen buiten moesten slapen. Voordat Zoutkamp was geopend, werden mensen die niet in Ter Apel terecht konden, naar crisisopvanglocaties gebracht op verschillende plekken in het land. Ze konden zich vervolgens in Budel laten registreren en identificeren. Het COA hoopte binnen zes weken na 15 september voor deze mensen "een inhaalslag te maken", maar het kan inderdaad zo zijn "dat als je eerder in Nederland kwam en elders bent ondergebracht, je je dus later kunt registreren", aldus de zegsman.

Hoe groot de groep is die nog in de crisisopvang zit en in afwachting is van het registratieproces, kan het COA niet zeggen. Volgens RTV Noord ging het op 16 augustus om ongeveer tweeduizend mensen.