Ontwikkeling basisscholieren nog steeds deels vertraagd

MAASTRICHT (ANP) - Leerlingen op de basisscholen lopen in sommige vakken nog steeds flink achter als gevolg van de coronacrisis. Bij spelling en rekenen-wiskunde hebben kinderen in alle leerjaren (groep 3 tot en met 7) een gemiddelde vertraging van zo'n tien weken in de leergroei opgelopen, zeggen wetenschappers uit Maastricht.

Toch is er ook goed nieuws. Kinderen van laag- en gemiddeld opgeleide ouders zijn nog wel het meest achterop, maar die situatie wordt wel iets minder ernstig. Eerder in de coronacrisis bleek de vertraging ruim twee keer zo groot voor leerlingen met laagopgeleide ouders als bij kinderen met hoogopgeleide ouders, maar nu is die achterstand met een kwart verminderd en nog ruim 1,5 keer zo groot. De onderzoekers denken dat dit komt doordat er vroeg in de crisis al aandacht was voor dit probleem en er maatregelen en middelen kwamen om het te bestrijden.

Dit komt naar voren in de onderzoeksresultaten van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Die bevatten nieuwe cijfers over de twee jaar waarin de scholen de deuren moesten sluiten, de kerstvakantie werd vervroegd en leerkrachten en leerlingen zelf veelvuldig uitvielen.

Er is een representatieve analyse gemaakt op basis van de gegevens van een derde van de scholen.