Ook Raad van Cultuur wil nieuw omroepbestel

De Raad voor Cultuur deelt de conclusie van het Commissariaat voor de Media dat het omroepbestel in zijn huidige vorm op termijn niet houdbaar is. Dat heeft een woordvoerder laten weten in reactie op het rapport van het Commissariaat waar dit ook in staat.

"De reflectie van het Commissariaat reikt bruikbare bouwstenen aan voor de verdere ontwikkeling van het omroepbeleid", aldus Kristel Baele, voorzitter van het adviesorgaan voor het kabinet. "Die kunnen naar de mening van de raad goed worden betrokken bij de opdracht aan het onafhankelijke adviescollege over omroepcriteria, dat onlangs door Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media is aangekondigd."

Ook de Raad van Bestuur van de NPO sluit zich aan bij de conclusies van het Commissariaat van de Media. De waakhond stelt in een dinsdag gepubliceerd rapport dat het omroepbestel veranderd moet worden om in de toekomst te kunnen overleven. Het bestel, dat stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw, sluit niet aan op de mediawereld van deze tijd.

Niet beheersbaar

"Dat er iets moet veranderen aan het publieke bestel, vinden wij ook", stelt bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang. "Het is nu niet beheersbaar. We gaan nu eerst samen met de omroepen en andere betrokken partijen praten over hoe we het publieke bestel beheersbaar en duurzaam naar de toekomst krijgen, om daarna met een open mind de dialoog aan te gaan met de onafhankelijke commissie."

Staatssecretaris Uslu van Media liet dinsdag weten dat er een onafhankelijke commissie komt die het kabinet advies gaat geven hoe de publieke omroep mogelijk aangepast kan worden.

De NPO benadrukt wel "het unieke karakter van ons bestel en het belang van externe pluriformiteit. We zijn het aan ons publiek verplicht om onze gezamenlijke publieke mediaopdracht ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven realiseren. De maatschappelijke waarde van de publieke omroep is nog altijd onverminderd groot."