Ook Yellen wil harde lijn VS tegen China

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zullen ook na het aftreden van president Donald Trump de harde lijn tegen de economische politiek van China voortzetten. De beoogde nieuwe minister van Financiën, Janet Yellen, verklaarde voor de Senaat dat de Amerikaanse regering oneerlijke handelspraktijken van het Aziatische land stevig moeten aanpakken.

"We moeten de oneerlijke en illegale praktijken van China bestrijden", aldus Yellen. Ze noemde als voorbeelden de diefstal van intellectueel eigendom door bedrijven uit de Aziatische grootmacht, maar ook de gedwongen afdracht van technologische kennis door buitenlandse bedrijven die actief willen worden in het land. Daarnaast hekelde ze de prijsdumping en marktverstorende subsidies waar het land zich schuldig aan zou maken.

Trump begon wegens dezelfde grieven een handelsoorlog tegen China, waarbij Washington en Peking elkaar bestookten met extra importheffingen op honderden miljarden dollars aan goederen. De ondertekening van een gedeeltelijk handelsakkoord maakte in januari 2020 een einde aan die strijd.

Breken met beleid Trump

Yellens getuigenis voor een speciale commissie van de Senaat, die nog moet instemmen met haar benoeming, maakte duidelijk dat ze op veel andere punten breekt met het beleid van de regering-Trump. Zo noemde ze klimaatverandering en andere milieuproblematiek een "existentiële bedreiging" voor de Amerikaanse economie. Onder Trump trokken de VS zich nog terug uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Uit een vooraf gepubliceerde verklaring werd al duidelijk dat Yellen een voorstander is van nieuwe grootscheepse steunmaatregelen die de economische crisis moeten verzachten. Onder andere lokale overheden en Amerikaanse staten moeten meer steun krijgen om te midden van de coronapandemie hun begrotingen rond te krijgen. Een ontslaggolf onder ambtenaren zou de recessie anders alleen maar verergeren.

Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres kwamen in december tot een compromis van 900 miljard dollar aan nieuwe coronasteun. Die overeenkomst kwam pas na maanden van patstellingen tussen de twee partijen, waarbij de Democraten voorstander waren van een omvangrijker steunpakket.