‘Ook zonder lockdown zouden consumenten minder uitgeven’

DEN HAAG (ANP) - Ook zonder lockdown zouden consumenten minder geld hebben uitgegeven. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn novemberraming. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet zou de infectiegraad zonder beperkende maatregelen langer hoog liggen. Daardoor zouden consumenten uit angst voor het virus geen risico's willen nemen en minder naar restaurants, winkels en evenementen gaan.

Na het uitbreken van de coronacrisis is de consumptie van Nederlandse huishoudens sterk gedaald. Zo verschilde het uitgavenpatroon in april tijdens de lockdown zo'n 17 procent met dat van een jaar eerder. Ook na het opheffen van de maatregelen bleven de consumentenbestedingen 6 procent achter bij normaal, gedreven door de vrees voor besmettingen.

Het CPB wijst ook naar een onderzoek in de Verenigde Staten, waar de aanpak van corona per staat anders is. Het effect van een hogere besmettingsgraad op de consumptie was daarbij veel groter dan het effect van een lockdown. Dat wekt de suggestie dat consumenten bij hoge besmettingsgraden wel twee keer nadenken alvorens vrienden, familie of een kroeg te bezoeken. "Het leert ons dat economisch gedrag mede gedreven kan worden door zorgen om gezondheid", aldus het CPB.

Inschatting

Het planbureau benadrukt dat het gaat om een inschatting. Wel geeft een en ander een beter beeld over de effectiviteit van specifieke maatregelen. Zo blijkt het instellen van een norm voor het maximum aantal personen voor bepaalde locaties volgens het CPB een zeer effectieve methode om de besmettingsgraad te verlagen. De daling van de consumptie hoeft dan minder groot te zijn om eenzelfde daling in de besmettingsgraad te bereiken.

Volgens het CPB is wel breder onderzoek nodig. Dan moeten ook de effecten op de gezondheid en sociale gevolgen worden meegenomen.