Oostenrijk komt met regeling voor hulp bij euthanasie

WENEN (ANP/DPA) - De Oostenrijkse regering heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om ongeneeslijk of langdurig ernstig zieken te helpen met euthanasie. Vanaf volgend jaar kunnen zij zelf in de apotheek een dodelijk middel kopen of iemand machtigen om dat voor hen te doen.

Ze hebben hiervoor een zogeheten stervensbeschikking nodig, die ze kunnen krijgen na consultatie van twee artsen. Als die akkoord zijn, wordt na een termijn van twaalf weken de beschikking gegeven. Op vertoon hiervan kunnen ze in de apotheek het dodelijke middel krijgen. Als ze niet zelf naar de apotheek kunnen, kunnen ze in de beschikking iemand aanwijzen die voor hen gaat. Ze moeten het middel echter wel zelfstandig kunnen innemen. Minderjarigen kunnen geen stervensbeschikking krijgen.

De regering stond onder grote druk om een regeling te treffen, omdat de hoogste rechters in 2020 hebben bepaald dat het verbod op hulp bij zelfdoding eind dit jaar vervalt. Artsen en religieuze organisaties hadden er daarom bij de regering op aangedrongen regels op te stellen. De regering stelt ook geld beschikbaar om de palliatieve en hospicezorg uit te bouwen.