Oppositie: raam klimaatkosten vóór verkiezing

DEN HAAG (ANP) - De voltallige oppositie in de Tweede Kamer wil voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart meer duidelijkheid over de kosten van de klimaatplannen van het kabinet. De Kamer en het kabinet moeten de cijfers daarom tegelijk ontvangen. Dat verzoek doen ze in een gezamenlijke brief aan het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, die het conceptklimaatakkoord momenteel doorrekenen.

Bronnen binnen het kabinet gaan ervan uit dat de doorrekeningen pas na de verkiezingen openbaar worden. De negen fractievoorzitters die onder de brief staan, denken dat het kabinet de hele discussie over de stembusgang heen wil tillen.

,,We moeten een situatie voorkomen waarin partijen voor de verkiezingen onduidelijk kunnen zijn over hun plannen om vervolgens, een paar weken na de stembusgang, kiezers te verrassen met ingrijpende besluiten'', schrijven ze. ,,Daarom verzoeken wij u om de doorrekening, zodra deze gereed is, niet enkel naar het kabinet maar op hetzelfde moment ook naar de Tweede Kamer te sturen.''