Overheidstekort Nederland lager dan omringende landen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheidsfinanciën zijn in 2020 minder verslechterd dan in de meeste grote Europese landen. De uitgaven liepen weliswaar flink op vanwege de coronacrisis, maar de inkomsten daalden minder vergeleken met andere landen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers hebben gekeken naar de landsbegrotingen van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Italië. Al deze landen hadden vorig jaar te maken met een begrotingstekort. Dat betekent dat er minder geld in de staatskas kwam dan er werd uitgegeven. Het tekort was het laagst in Duitsland, namelijk 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarna volgt Nederland met 4,3 procent.

Normaal gesproken geldt de Europese norm dat het begrotingstekort niet meer mag bedragen dan 3 procent. Alle onderzochte landen voldeden hier vorig jaar niet aan. De Europese Commissie heeft de begrotingsregels dan ook tijdelijk opgeschort vanwege de coronacrisis.

Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zagen de inkomsten vergeleken met de rest niet sterk teruglopen. Het tekort liep hier vooral op omdat de uitgaven omhoog gingen. Frankrijk, Italië en in mindere mate België hadden te maken met een sterker krimpende economie en daardoor stroomde ook veel minder geld naar de staatskas.