Oxfam: klimaatschadefonds is enige lichtpuntje van de COP27

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Dat landen hebben ingestemd met een schadefonds is een doorbraak en het enige lichtpuntje van de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh, stelt mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib. Het fonds is bedoeld voor ontwikkelingslanden die schade oplopen door klimaatrampen, zoals extreem weer, droogte of overstromingen. Verder is er geen vooruitgang geboekt op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, constateert de organisatie.

Zo zijn er geen afspraken gemaakt over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. "Dat terwijl de wetenschap hierover kristalhelder is", zegt de organisatie. "Nog langer doorgaan met fossiel betekent de 1,5 graad missen." In het Klimaatakkoord van Parijs hebben alle landen met elkaar afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. Dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt, toont volgens Oxfam "het schrijnende gebrek aan ambitie en urgentie van wereldleiders".

De oprichting van een klimaatschadefonds is volgens meerdere mensenrechtenorganisaties een historisch moment. "Dit fonds moet zo snel mogelijk van start gaan", zegt klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib. Hoeveel geld het fonds gaat kosten, wie precies mee moet betalen en welke landen mogelijk geld ontvangen is allemaal nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken. Verder zijn op de klimaattop bijna dezelfde afspraken gemaakt als vorig jaar op de top in Glasgow.

Milieuorganisatie 350.org vindt dat het slotakkoord "de weg vrijmaakt" voor de uitbreiding van fossiele brandstoffen. Het is volgens de organisatie kwalijk dat er in de tekst nog steeds niet wordt gesproken van een uitfasering van fossiele brandstoffen. "Dit had de Afrikaanse COP moeten zijn, maar de top werd sterk beïnvloed door de fossiele brandstofindustrie. Het Egyptische voorzitterschap, de VS, de EU en anderen hebben gefaald."