Partijen licht vuurwerk onveilig, inspectie start breed onderzoek

DEN HAAG (ANP) - Bij een test naar licht vuurwerk is een groot deel onveilig of van slechte kwaliteit gebleken, meldt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), die het zogeheten F1-vuurwerk onder de loep nam. Van het onderzochte materiaal was ruim de helft gevaarlijk en de verpakkingen van ongeveer een vijfde onduidelijk.

Het onderzoek is niet representatief voor heel het land, omdat het zich specifiek richtte op verkooppunten waarover signalen bestonden dat niet alles in orde was. Daarom gaat het ILT hetzelfde onderzoek landelijk herhalen. Dat moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Onder meer sterretjes, knalerwten en kleine fonteinen vallen onder F1-vuurwerk. Dit soort "fop- en schertsvuurwerk" mag het hele jaar verkocht worden aan iedereen ouder dan 12 jaar. Tijdens de test trof men onder meer vuurwerkpotjes aan die omvielen of brandend materiaal verder dan 1 meter verspreidden.

Het gevaarlijke vuurwerk is direct van de markt gehaald. Het onduidelijke vuurwerk mag na aanpassingen wel op de markt blijven.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) geeft het onderzoek reden tot actie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt het "een bevestiging dat met vuurwerk altijd voorzichtigheid geboden is, hoe licht of zwaar het ook is".

Vuurwerk van deze categorie valt niet onder het vuurwerkverbod dat voor deze jaarwisseling geldt. Dat verbod geldt om de zorg te ontlasten, die vanwege de coronacrisis zwaar onder druk staat.