Partijen: missen klimaatdoelen ligt aan berekening PBL

DEN HAAG (ANP) - Volgens de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving halen het CDA, de ChristenUnie en de SP de klimaatdoelstellingen op de korte termijn niet. Dat ligt vooral aan de manier waarop het planbureau hun verkiezingsprogramma's doorrekent, benadrukken die partijen. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA halen de opgehoogde klimaatdoelen voor 2030 wel: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. De overige partijen lieten hun programma niet doorrekenen door het PBL.

Het CDA en de ChristenUnie wijzen naar de Europese klimaataanpak, die het PBL niet meerekent. Ook de SP wijst naar het internationale speelveld.

De Europese Raad besloot niet 49 procent maar 55 procent minder uitstoot te ambiëren in 2030. "Voor onze partij die juist inzet op een Europese aanpak, pakt dat door de uitgangspunten van de PBL-analyse onvoordelig uit", legt kandidaat-Kamerlid Henri Bontenbal van het CDA uit. De plannen van de partij leiden er volgens het planbureau toe dat de uitstoot in 2030 met 46 is verminderd ten opzichte van 1990.

Ook de ChristenUnie heeft zich "niet gefocust op maximale CO2-reductie binnen onze landsgrenzen, maar op resultaten die mondiaal stand houden", legt kandidaat-Kamerlid Pieter Grinwis uit. "Het heeft immers geen zin voor het klimaat om Nederlandse gascentrales op extra kosten te jagen, waardoor bruinkoolcentrales net over de grens in Duitsland harder gaan draaien." Het heeft ook geen zin om ervoor te zorgen dat in Nederland minder vee wordt gehouden, als Nederlanders veel vlees blijven eten. Dan wordt het vlees immers simpelweg geïmporteerd uit een ander land, zegt de partij.

De SP ziet een verlaging van de uitstoot met 55 procent in 2030 niet als doel op zich, maar wil zich wel aan het Parijs-akkoord en de doelen op lange termijn houden. De partij komt volgens Kamerlid Frank Futselaar uit op 53 procent in 2030 omdat harde maatregelen volgens het PBL voor de industrie niet altijd leiden tot de gewenste CO2-reductie, omdat de uitstoot dan simpelweg in een ander land plaatsvinden. De SP benadrukt dat ook andere Europese landen de jacht op CO2-tonnen hebben geopend.